Salvador Seguí

L’Institut Salvador Seguí és un centre de formació en Animació Sociocultural i Turística amb dues dècades d'experiència a Barcelona i de titularitat de la Generalitat de Catalunya. Apostem per una formació molt pràctica, en contacte directe amb experiències socioculturals. Des de fa dos cursos, participem activament en el Pla de Barri i el Projecte de Desenvolupament Comunitari de la Verneda i La Pau, creiem en un model participatiu i d'apoderament social de manera que intentem col·laborar en totes aquelles iniciatives de suport i millora del benestar social i cultural.
Alexandre Galí

El CFGS de Tècnic d’Animació Sociocultural i Turística que impartim al nostre institut, té un caràcter teòric-pràctic, els objectius que treballem per assolir l’aprenentatge dels nostres alumnes estan basats en que aconsegueixin adquirir els coneixements necessaris perquè siguin capaços de programar, organitzar, implementar i avaluar intervencions d'animació sociocultural i turística, promovent la participació activa de les persones i grups destinataris, i coordinant les actuacions dels professionals i voluntaris al seu càrrec. La forma d’arribar a assolir aquests objectius, es basa en una metodologia on l’alumne és un subjecte actiu en el seu aprenentatge, fomentant la motivació, la creativitat, la iniciativa i la participació mitjançant tota una mena d’activitats diferents, tant a nivell individual com grupal. També intentem, en la mesura del possible, que puguin implementar aquestes activitats amb els diferents tipus de destinataris que després es trobaran a la seva feina.  Finalment, les sortides organitzades des dels diferents mòduls, permeten als alumnes conèixer més les empreses, recursos i col·lectius del seu àmbit laboral. 

Ribot i Serra

L’institut Ribot i Serra vol ser un centre que formi els nois i noies per tal que esdevinguin persones compromeses amb la realitat. Des de fa molts anys acompanyen als alumnes al llarg del procés d’escolarització ajudant-los a ser persones crítiques i compromeses. Volen afavorir la participació de tots els membres de la comunitat educativa a través de diversos projectes transversals. Volen ser un referent cultural i de cohesió als barris d’Espronceda i Campoamor. Com a centre d’ensenyament secundari obligatori i de batxillerat volem oferir un servei públic de qualitat al barri i cobrir les necessitats educatives i socials dels nois i noies.
Francesc Vidal i Barraquer

És un centre de Tarragona ciutat, en el qual s’imparteixen els estudis de secundària: Batxillerat i Cicles Formatius, aquests darrers estan representats per quatre famílies professionals: Administració d’Empreses, Comerç i Màrqueting, Informàtica i Serveis a la Comunitat. L’Institut Vidal i Barraquer no persegueix ser el millor institut de Tarragona, però, sí ésser el millor institut per a Tarragona, per aconseguir-ho, comptem amb un equip de professors i professores molt qualificats, són professionals involucrats en un projecte de qualitat i millora contínua que s’inicià fa dotze anys i que ens portà a ésser el cinquè Institut de Catalunya que rebé la qualificació ISO, i actualment ha assolit el màxim nivell de qualitat, el nivell E2CAT.

Guillem Catà

L’Institut Guillem Catà, de Manresa, és un centre públic d’educació secundària que depèn de la Generalitat de Catalunya. Es va crear el curs 1996-97 i s’adreça a noies i nois que vulguin fer estudis d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat així com per a Cicles Formatius Professionals de Grau Mitjà i de Grau Superior, o el Curs d’accés a cicles de grau superior (CAS). És un centre gran: en conjunt, acull més de 900 alumnes que reflecteixen la diversitat cultural de la ciutat, així com 75 professors i fins 8 persones de suport tècnic i administratiu.
Ferran Tallada

L’Institut Ferran Tallada és un centre d’educació secundària, públic, del Consorci d’Educació de Barcelona. Acull alumnes a partir de 12 anys, d’ESO, Batxillerat i Formació Professional. El seu projecte esportiu dona servei a alumnes esportistes federats, per tal de que compaginin els estudis i les seves carreres esportives. Comptem amb un alumnat diversificat i ens adaptem a ell duent a terme a terme un ensenyament individualitzatque potencia la personalitat original de l’alumne tant en treballs individuals com en activitats de grup, les quals promovem ja que afavoreixen la maduració personal i l’adaptació al món del treball. 
Can Vilumara

El nom de l’Institut té el seu origen en el cognom d’una família de moliners del segle XVII que vivien a Vila Amara. Part d’aquesta família es va traslladar posteriorment a Manresa on començaren a treballar a la indústria de la seda. Descendents d’aquesta família varen construir dues fàbriques, una a Cornellà i l’altra a l´Hospitalet de Llobregat. La fàbrica de L’Hospitalet va ser construïda per Francesc Vilumara i va començar la seva activitat a principis del segle XX, concretament a l’any 1907. Els edificis, i el seu simbolisme, són resultat de moltes generacions de dissenyadors de teixits de seda. Actualment els ensenyaments d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius conformen el nou centre.
Institut Vallvera

L’Institut Vallvera és un centre públic que ofereix ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. A més de l’educació curricular desenvolupem projectes mediambientals, musicals, lingüístics i tecnològics que complementen la nostra tasca educativa. Proporcionem una educació integral i de qualitat per formar persones competents en un món canviant. Volem ser el referent d’una educació arrelada al nostre país en un procés de millora continuada. Ens destaquem en uns valors per la sensibilitat, la professionalitat i el compromís social.
Bemen-3

Des del 1966, el centre Bemen-3 es dedica a la Formació Professional oferint una formació qualificada que permet la integració en el món laboral, potenciant el clima de diàleg, respecte i naturalitat en les relacions interpersonals.

És un centre privat i concertat.
En el nostre Projecte Educatiu es recullen els trets més significatius. Bemen-3 sempre ha estat un centre pioner en el desenvolupament dels nous ensenyaments de Formació Professional adaptats a la societat de cada moment. Actualment el centre ofereix formació presencial, semipresencial i a distància (e-learning), mesures de flexibilització de la Formació Professional i treballa en la implantació de la FP dual i el Sistema Integrat de Formació Professional.